Olle gör en snöskulptur    > HEM

   
Reportage i Stockholms alla Mitt i - tidningar 23 februari 2010. Upplaga ca 900.000 ex
 
> snöskulptur
> icehotel
> ISTiD i huddinge
> HEM